Slovensky Maliari

Zuzka Medveďová

Zuzka Medveďová (1897 1985) Akademicka maliarka Zuzka Medved’ova patrila k prvým ženam, ...

Karol Miloslav Lehotský

Karol Miloslav Lehotský ( 1879 – 1929 ) Výtvarnú tvorbu Karola Miloslava ...

Zuzana Chalupová

Zuzana Chalupová (1925-2001) Maliarsky opus Zuzany Chalupovej najčastejšie tvorili figurálne kompozície žánrových ...

Martin Jonáš

Martin Jonáš (1924-1996) Martin Jonáš (1924-1996) je pravdepodobne najvýznamnejším a najväčším umelcom ...

Karol Miloslav Lehotský ( 1879 – 1929 )

Výtvarnú tvorbu Karola Miloslava Lehotského tvoria portréty, krajinky a jeho mesianisticko-teozofické figurálne kompozície a môžeme ju sledovať od roku 1895. Teda, od jeho učňovských dní v Sombore. Z toho obdobia sa zachoval malý skicár (súkromný majetok v Petrovci) s početnými podobizňami a figurálnymi kompozíciami. Medzi týmito kresliarskymi cvičeniami mladého Lehotského nachádza sa i jedna kresba [...]

Zuzka Medveďová (1897 – 1985)

Narodila sa a vyrástla v roľníckej rodine, čo v podstatnej miere ovplyvnilo jej tvorbu nielen tematicky, ale i vo výtvarnom názore. Zuzka Medveďová svoje výtvarné nadanie prejavila ešte v ľudovej škole, ktorú navštevovala v rodisku, v triede učiteľa Michala Kellembergera. O tom hovorila: “Od detstva som rada maľovala a kreslila, už v škole, keď som [...]

Zuzana Chalupová (1925-2001)

Zuzana Chalupová Opus insitnej maliarky Zuzany Chalupovej (1925-2001) najčastejšie tvorili figurálne kompozície žánrových scén z nášho každodenného dedinského života a práce. Zuzana Chalupová maľovala chov hydiny, pranie, dojenie kravy, okopávanie kukurice, žatvu a iné práce dedinčanov. Maľovala ich často v bohato dekorovaných interiéroch sedliackej izby pri rodinnej večeri, pytačkách, modlitbe, odobierke a pod. Jej maliarsky [...]

Martin Jonáš (1924-1996)

Martin Jonáš (1924-1996) je pravdepodobne najvýznamnejším a najväčším umelcom kovačickej insity, ktorý si vďaka svojej imaginácii vytvoril vlastnú výtvarnú poetiku a vlastný, ľahko rozpoznateľný výtvarný svet. Ako umelcovi sa mu podarilo na jedinečný spôsob výtvarne artikulovať a umelecky podať podstatu bytia nášho sedliaka a jeho životnú, či až mystickú spätosť zo zemou. Kult zeme spočívajúci [...]

Minulosť Kovačice a vznik insitného umenia

Martin Paluska Svadobcania bdobie organizovaného pôsobenia kovačických maliarov sa kryje s obdobím prvých náznakov a začiatkov premeny tradičného života Kovačice, ktorý sa po 150. rokoch začal pomerne rýchlo meniť a nadobúdať novú podobu. Je to teda obdobie vzniku prvej dedinskej galérie v Juhoslávii – Galérie sedliakov-maliarov. Prví maliari v Kovačici začali však maľovať zo záľuby [...]

Ján Kňazovic (1925-1985)

Ján Kňazovic (1925-1985) patrí k najvýznamnejším predstaviteľom kovačického insitného maliarstva. Bol najoriginálnejším a najsmelším maliarom kovačickej insity, ktorý nebránil svojej bohatej imaginácii prejaviť sa v úplnosti a nadrásť prirodzenú snahu insitného umelca čím vernejšie napodobovať skutočnosť. Ján Kňazovic pri maľovaní tak preštylizoval s umeleckým zámerom napodobované motívy, že vytvoril svoj úplne autentický jedinečný výtvarný svet. [...]

Zoznam výstav uskutočnených v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci v rokoch 1989–1999

1. Zuzka Medveďová (1897–1985) – výstava 54 obrazov, ktoré tvoria prvú stálu expozíciu GZM (1. júla – 20. októbra 1989). 2. Pavel Čáni: Grafiky – retrospektívna výstava 1979–1989 (28. októbra – 19. novembra 1989). 3. Jeseň ’89 – kolektívna výstava výtvarných umelcov amatérov z Petrovca a okolia (9. – 24. decembra 1989). 4. Pavel Báďonský: [...]

Pätnásť rokov činnosti Galérie Zuzky Medveďovej

Od svojho založenia 1. júla 1989 do dnešných dní Galéria Zuzky Medveďovej sa stala najvýznamnejšou výtvarnou inštitúciou vojvodinských Slovákov. Súčasné výtvarné umenie vojvodinských Slovákov sa aj vďaka Galérii Zuzky Medveďovej v novšom období inštitucionalizovalo ako jeden z najčulejších a najbohatších segmentov súčasnej kultúry vojvodinských Slovákov. Za uplynulých pätnásť rokov vo výstavných priestoroch Galérie Zuzky Medveďovej [...]

Galeria Karola Miloslava Lehotskeho Bačsky Petrovec

Idea utvorit verejnu zbierku vytvarnych prac sušasnej tvorby Slovakov vo Vojvodine vznikla roku 1989 v ramci priprav na zaznamenavanie 70. vyročia založenia petrovskeho gymnazia. Pri tejto priležitosti na gymnaziu bola upravena a otvorena nova galeria (15. oktobra 1989) s expoziciou darovanych prac 13 umelcov M. Bolf, P. Čani, V. Fajndovićova-Sudiova, M. Gaškova, M. Kiral’, M. [...]

Martin Jonaš (1924-1996)

Martin Jonaš (1924-1996) je, verovatno, najznačajniji i najveći umetnik kovačičke naive, koji je, zahvaljujući svojoj imaginaciji, izgradio sopstvenu likovnu poetiku i sopstveni, lako prepoznatljivi, likovni svet. Kao umetnik uspeo je da na jedinstven način likovno artikuliše i umetnički prezentira suštinu egzistencije našeg seljaka i njegovu životnu ili čak mističnu vezu sa zemljom. Kult zemlje, zasnovan [...]